Elektrownie słoneczne

HOME / oferta / Elektrownie słoneczne
Elektrownie słoneczne

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze każdego projektu. Przeprowadzimy cię przez cały proces powstawania instalacji, od planowania po montaż, kończąc na formalnościach związanych z zakładem energetycznym.
Gwarantujemy:
•    najwyższy standard usług
•    profesjonalne podejście
•    konkurencyjne ceny
Zapewniamy fachowe doradztwo, które obejmuje m.in. :
•    dobór i wycenę odpowiednich komponentów instalacji
•    sporządzenie indywidualnej oferty montażu
•    analizę danych mających wpływ na cały projekt w celu optymalizacji jego kosztów
Masz pytania?
Napisz do nas: biuro@ekoinstalacje.pl
Zadzwoń: 604 296 362 lub skorzystaj z formularza wyceny.
Dopasujemy dla twojego domu idealne rozwiązanie, dzięki któremu uniezależnisz się od dostaw konwencjonalnej energii i zabezpieczysz przed jej rosnącymi cenami.
Pamiętaj: jeśli wyprodukujesz więcej energii niż jesteś w stanie zużyć, możesz na tym zarobić – elektrownia odkupi od ciebie jej nadwyżki.

Trochę teorii

Technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii są obecnie na etapie intensywnego rozwoju. Do wzrostu zainteresowania energią odnawialną przyczynił się rozwój techniki, konieczność ochrony środowiska, zmieniające się regulacje prawne oraz rosnące ceny ropy naftowej. Uzyskiwana moc jest na razie niewystarczająca do odegrania kluczowej roli w zaspokajaniu potrzeb energetycznych, ale można śmiało oczekiwać, że sprawność urządzeń wytwarzających energię będzie wzrastać. Spodziewany udział energii odnawialnej w Polsce do roku 2020 to około 20%.

Odnawialne źródła energii to:

 • wiatr
 • woda (pływy morskie i fale morskie, spadki rzek)
 • energia cieplna Ziemi (geotermia)
 • biomasa i biogaz (biopaliwa)
 • promieniowanie słoneczne

Sposoby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych:

 • elektrownie geotermiczne wykorzystujące energię gorących skał lub gejzerów
 • elektrownie maretermiczne wykorzystująca energię cieplną oceanu
 • elektrownie wykorzystujące energię pływów morskich
 • elektrownie wiatrowe
 • instalacje przetwarzające energię biomasy, np. specjalne paleniska lub kotły wodne
 • turbinki wykorzystujące energię fal morskich
 • elektrownie heliotermiczne, przekształcające energię słoneczną w ciepło
 • kolektory słoneczne podgrzewające wodę
 • ogniwa fotowoltaiczne

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się konwersją energii słonecznej na energię elektryczną. Nazwa pochodzi od greckiego słowa: „photo” – światło i „voltaic” – galwaniczny (ogniwo galwaniczne to układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie) oraz wolt – jednostka napięcia energii elektrycznej (Volt to również nazwisko włoskiego uczonego, który wynalazł baterię). Pozyskiwaniu energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki nie towarzyszą żadne zanieczyszczenia emitowane do środowiska w postaci odpadów, szkodliwych gazów czy hałasu. Słońce jest darmowym, niewyczerpalnym i ekologicznym źródłem energii, które jest najbardziej przyjazne naturze. Fotowoltaika to świetna alternatywa dla paliw kopalnych, których ciągłe eksploatowanie powoduje, że zasoby bardzo szybko się kurczą, a spalanie prowadzi do emisji pyłów, siarczanów, tlenków azotu i innych toksycznych substancji.

Sposób produkowania energii dzięki fotowoltaice:

Najmniejszym elementem układu jest ogniwo fotowoltaiczne zwane też ogniwem słonecznym albo fotoogniwem. Składa się ono z dwóch warstw, pozytywnej i negatywnej, pomiędzy którymi wytwarza się napięcie w momencie padania na ogniwo promieni słonecznych. Po podłączeniu urządzenia pobierającego energię następuje przepływ prądu elektrycznego. Z reguły na jednym ogniwie powstaje niewielkie napięcie, dlatego należy je ze sobą łączyć. Z połączenia wielu ogniw tworzy się panele słoneczne, których moc może przekroczyć nawet 200 Watt. Z ogniw słonecznych można też czerpać prąd do zasilania akumulatorów w pojazdach elektrycznych, co jest w 100% ekologiczne.

Budowa
Ogniwa fotowoltaiczne są budowane z mieszaniny indu, galu, miedzi, selenu, z tellurku kadmu Cite oraz z krzemu, który jest najpopularniejszym pierwiastkiem na Ziemi. Wśród ogniw krzemowych, które są najbardziej rozpowszechnione, wyróżnia się te o budowie polikrystalicznej, charakteryzujące się sprawnością rzędu 12-14% oraz o budowie monokrystalicznej ze sprawnością sięgającą 14-16%. Ogniwa monokrystaliczne nie wypełniają całej przestrzeni w panelu (mają kształt wielokątów) co obniża sprawność całej baterii w porównaniu do jednego ogniwa. Polikrystaliczne ogniwa są z kolei trochę mniej wydajne niż monokrystaliczne, ale ich koszt produkcji jest też trochę niższy. Do budowy paneli używa się również krzemu amorficznego, o sprawności 6-8% i najniższej cenie za watt w porównaniu do wszystkich technologii krzemowych. Należy pamiętać o tym, że wybór niższej sprawności oznacza zwiększenie powierzchni instalacji fotowoltaicznej. W praktyce moduły rzadko pracują przy warunkach standardowych, więc użyteczne jest posiadanie charakterystyk prądowo-napięciowych wydajności modułu w szerokim zakresie warunków pracy. Ogniwa są hermetyzowane, aby uchronić je przed korozją, wilgocią, zanieczyszczeniami i wpływami atmosfery. Obudowy są trwałe, ponieważ oczekuje się od nich funkcjonalności przez przynajmniej 20 – 30 lat. Czas zwrotu kosztów energii waha się od 2 do 6 lat w zależności od regionu i klimatu.

Sposoby łączenia paneli fotowoltaicznych:

 • równoległy
 • szeregowy 
 • mieszany

Najbardziej optymalnym sposobem jest łączenie szeregowe, które daje najwyższe napięcie.

Sposoby montażu paneli:

 • na dachu lub fasadzie budynku
 • na stelażach
 • na trackerach (czyli ruchomych instalacjach, które obracając się w pionie lub/i poziomie, dopasowują się do ruchu Słońca)

Coraz częściej produkowane są panele odpowiednio uszczelnione, których można użyć do pokrycia dachu. Dzięki temu można oszczędzić na materiałach budowlanych.

Rodzaje instalacji:

 • instalacje naziemne
 • instalacje na budynkach

Rozbudowaną formą instalacji naziemnych są farmy słoneczne, które służą do pozyskiwania energii ze Słońca na masową skalę.

Ważne kwestie do uwzględnienia przy montażu paneli słonecznych:

 • szerokość geograficzna
 • kąt nachylenia dachu
 • położenie domu względem głównych kierunków
 • określenie sposobu przetwarzania prądu (sieciowe – ze współpracą z dystrybutorem energii elektrycznej lub samodzielne – stosowane przy braku linii energetycznej albo w przypadku gdy jej budowa jest nieopłacalna)
 • obiekty terenowe powodujące okresowe zacienienie domu, np. drzewa

Panele fotowoltaiczne znajdują zastosowanie w:

 • pojedynczych domach
 • systemach energetycznych dla całych osiedli mieszkaniowych
 • bezobsługowych systemach monitoringu poziomu wody
 • urządzeniach rolniczych służących np. do suszenia płodów rolniczych, nawadniania pól, napowietrzania wody w stawach
 • oświetleniu ulicznym
 • samochodach (Meleksy)
 • statkach
 • samolotach
 • satelitach i stacjach kosmicznych

Regulacje prawne i dofinansowanie:

Zgodnie z przyjętą przez rząd Polityką Energetyczną Polski, do 2030 roku 20% wytwarzanej w Polsce energii musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Istnieje więc potrzeba inwestycji w energetykę prosumencką i rozproszoną oraz obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Fotowoltaika to jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi nauki, techniki i przemysłu. Jest uznawana za najbardziej przyjazną środowisku z racji braku emisji zanieczyszczeń. Różne instytucje i organizacje wspierają jej rozwój oraz promocję poprzez szereg instrumentów:
– kredyty
– dotacje
– lokalne inwestycje
– programy wspierające i promujące pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, np. Prosument (zachęca indywidualnych inwestorów do budowy i korzystania z mikroinstalacji na własnych działkach. Ideę postawy prosumenckiej można streścić w następującej zależności: producent + konsument = prosument))
Ich zakres jest różny w zależności od województwa, dlatego warto wejść na strony poszczególnych organizacji i instytucji (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska).

Zalety używania ogniw fotowoltaicznych:

 • nie ma wymogu obsługi ani konserwacji (brak części ruchomych)
 • brak kosztów eksploatacji
 • długi okres użytkowania (ok.25 lat)
 • brak kosztów, które występują przy wykorzystaniu paliw kopalnych (transport i magazynowanie) 
 • brak odpadów zanieczyszczających środowisko 
 • wytwarzanie energii występuje nawet w dni pochmurne poprzez wykorzystanie energii rozproszonej 
 • ze względu na ogólną dostępność Słońca, fotowoltaikę można stosować wszędzie, gdzie istnieje zapotrzebowanie na ciągłe dostarczanie energii
<< WRÓC