Koszty kwalifikowane instalacji w Prosumencie

HOME / aktualnosci / Koszty kwalifikowane instalacji w Prosumencie
Koszty kwalifikowane instalacji w Prosumencie

Tabela poniżej przedstawia maksymalny koszt kwalifikowany dla poszczególnych źródeł energii

Lp Instalacja Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji
1 Źródła ciepłaopalane biomasą
 •  kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW;
 •  kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW.
 •  Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż zasobnika buforowego wody grzewczej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kW.
2 Pompy ciepła
 • dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.:
 • 3 000 zł/kW,
 • dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
 1. z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów: 5 000 zł,
 2.  z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów: 8 000 zł.
 • dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 5 500 zł/kW.
3 Kolektorysłoneczne
 • 3 500 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1
 • lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm-Ta)=50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m2).
4 Systemyfotowoltaiczne
 • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
 • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.
 • Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.
5 Małe elektrowniewiatrowe
 • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 zł/kW,
 • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 zł/kW.
 • Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kWh pojemności akumulatora.
6 Mikrokogeneracja
 • dla  instalacji na biogaz, o mocy poniżej  20kWe:
 • 40 000 zł/kWe,
 • dla instalacji na biogaz, o mocy od 20 do 40 kWe: 30 000 zł/kWe,
 • dla instalacji na biopłyny lub biomasę, o mocy poniżej 20 kWe: 9 000 zł/kWe,
 • dla instalacji na biopłyny lub   biomasę, o mocy od 20 do 40 kWe: 7 000 zł/kWe.
<< WRÓC